Siekiai

Kiekvienam mūsų pravartu žinoti, kas mes esame iš tikrųjų: fizinis kūnas, protas, intelektas, ar – siela? Kokia žmogaus prigimtis, tikslas ir gyvenimo prasmė? Kaip pasiekti visų taip trokštamą laimę ir ramybę savyje? Kaip harmoningai sąveikauti su aplinkiniu pasauliu? Kaip subalansuoti ir ištobulinti santykius šeimoje, visuomenėje, darbe. Kaip tinkamai rūpintis savo dvasine praktika, fizine bei psichine sveikata?

Klaipėdos vaišnavų kultūros centras į šiuos rūpimus klausimus atsakymų ieško minties aktualumu laikui nepavaldžiuose Vedų raštuose, kuriuos į Vakarus atvežė A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, juos vertė ir komentavo mūsų vakarietiškai sąmonei suprantama kalba. Tai ne tik raštai – tai ištisa neaprėpiama dvasinė kultūra, apimanti jogą, mokslą, filosofiją, psichologiją, mediciną, sveiko gyvenimo būdą, pedagogiką, švietimą, vaikų auklėjimą, muziką, literatūrą, teatrą, šokį, dailę ir kt. Dar labai svarbus momentas – tai stipriai socializuota kultūra, kuri, priešingai nei įprasta šiandieniniame pasaulyje, ne skaldo, bet vienija žmones, buria į stiprias, etinėmis bei dvasinėmis vertybėmis grindžiamas bendruomenes, įgaunančias stipresnį imunitetą nepalankiems išorės veiksniams.

Siekdamas įgyvendinti tikslus, centras jau organizuoja įvairaus pobūdžio paskaitas, kursus, mokymus, seminarus, diskusijas, konsultacijas, knygų, žurnalų, kitų leidinių, vaišnaviškų reikmenų platinimą, vaišnaviškų švenčių organizavimą, suaugusiems, jaunimui ir vaikams.

Ateity, pagal galimybes, įstaiga planuoja tobulinti visuomenės švietimo sritis, organizuodama paramos gavimą, inventoriaus įsigijimą, visuomenės narių integraciją į numatomus projektus. Taip pat organizuoti įvairias konferencijas, stovyklas, edukacinius užsiėmimus, varžybas, festivalius ir kitų formų renginius, socialiai remtinų asmenų grupių maitinimą, audio ir vizualinių kūrinių kūrimą bei platinimą. Klaipėdos vaišnavų kultūros centras įgyvendindamas viešinimo bei informacijos sklaidos priemones, sieks bendradarbiauti ne tik su Lietuvos bei kitų šalių įstaigomis, organizacijomis, bendrijomis, bendruomenėmis, individualiais asmenimis ideologiškai priklausančiais ar besivadovaujančiais A.Č. Bhaktivedanta Svamio Prabhupados įkurto ISKCON’o (Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijai) leidžiamomis idėjomis, principais, standartais, sprendimais bei reikalavimais.