ISKCON

ISKCON

Tarptautinę Krišnos Sąmonės Bendriją (ISKCON) 1966 metais įkūrė Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada (Šrila Prabhupada). Nuo to laiko ISKCON išaugo į pasaulinę konfederaciją, kurią sudaro virš 8 000 000 narių.

ISKCON, plačiau žinomas kaip Harė Krišna judėjimas, visame pasaulyje turi daugiau nei 600 centrų, 60 žemės ūkio bendruomenių, 50 mokyklų ir virš 100 restoranų.

Šio nesektantiško, monoteistinio judėjimo misija yra kelti visuomenės gerovę, mokant žmones Krišnos sąmonės mokslo, kuris yra išdėstytas Bhagavad-gitoje ir kituose senoviniuose šventraščiuose.

ĮKŪRĖJAS- AČARIJA

ISKCONas įkurtas 1966 metais. Jo įkūrėjas – ačarija (dieviška asmenybė, ateinanti atstatyti ar atkurti religinius – filosofinius principus) – Jo Šventenybė Šrila Bhaktivedanta Svami Prabhupada, dažnai vadinamas Svamiu Bhaktivedanta arba tiesiog – Šrila Prabhupada (1896 – 1977). 1965-siais Šrila Prabhupada atvyko į JAV.

Per dvylika metų, praleistų Vakaruose, Šrila Prabhupada pavertė ISKCON‘ą pasaulinio masto organizacija, vienijančia tūkstančius narių ir apjungiančia daugiau nei 108 šventyklas, žemės ūkio bendruomenes, mokyklas, lavinimosi įstaigas, internatus, ar kitokias institucijas, vykdančias įvairiausius visuomeninius ir socialinius projektus ir ženkliai įtakojančias visuomenių raidą ir jų socialinį, kultūrinį ir dvasinį vystymąsi. Tačiau pats vertingiausias Šrila Prabhupados palikimas, be abejonės, yra jo knygos – Vedų šventraščių – Bhagavad-GitosŠrimad Bhagavatam ir Čaitanja Čaritamritos – vertimai iš sanskrito kalbos su išsamiais vertėjo komentarais, bei paties Prabhupados parašytos knygos. Šį palikimą sudaro daugiau nei 60 tomų.

ISKCONo MISIJA

Įkurdamas šią Bendriją, Šrila Prabhupada numatė jos misiją:

  1. Sistematiškai skleisti žmonių visuomenėje dvasines žinias, išmokyti žmoniją dvasinio gyvenimo metodų, siekiant įtvirtinti tikrąją vertybių sistemą ir pasiekti taiką ir vienovę pasaulyje;
  2. Skleisti ir platinti Krišnos sąmonę tokią, kokia ji atskleidžiama Bhagavad-Gitojeir Šrimad-Bhagavatam;
  3. Suvienyti visuomenės narius ir priartinti juos prie Krišnos, Aukščiausios Esybės, ugdant ISKCON‘o narių ir visos visuomenės įsisąmoninimą (suvokimą), kad kiekviena siela yra miniatiūrinė Aukščiausio Viešpaties (Krišnos) dalis;
  4. Įgalinti ir skleisti sankirtanosjudėjimą – šventų Viešpaties vardų kartojimą kartu, – tokį, koks atskleidžiamas Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu mokyme
  5. Atrasti šventas vietas, susijusias su Viešpaties Asmenybe ir žaidimais – ISKCON‘o narių ir visos visuomenės gerovei;
  6. Suvienyti ISKCON‘o narius, mokant juos paprasto ir natūralaus gyvenimo būdo;
  7. Siekiant įgyvendinti išvardintus tikslus, leisti ir platinti laikraščius, žurnalus ir knygas.