Kirtano vakaras

Hare Krišna,
Brangus atsidavusieji, jau ši šeštadieni mūsų brangus bhaktas Bali prabhu, kartu su žmona Mataji Tanishtka išvyksta i Norvegiją. Ši penktadienį šie nuostabus bhaktai bus kirtano vakare, kviečiu visus ateiti į kirtano vakarą, kartu pagiedoti šventus vardus, padekoti Baliui prabhu ir Matadžei Tanishtkai už tarnystes ir palaiminti jiems tarnaujant Oslo šventykloje.

Kirtano vakaras

Hare Krišna,
Brangus atsidavusieji, jau ši šeštadieni mūsų brangus bhaktas Bali prabhu, kartu su žmona Mataji Tanishtka išvyksta i Norvegiją. Ši penktadienį šie nuostabus bhaktai bus kirtano vakare, kviečiu visus ateiti į kirtano vakarą, kartu pagiedoti šventus vardus, padekoti Baliui prabhu ir Matadžei Tanishtkai už tarnystes ir palaiminti jiems tarnaujant Oslo šventykloje.

Read More