Knygos

Šių nuostabių knygų įsigyti galite:
susisiekę su Amalatma das (mob. tel. +37067091109,  el. paštas amalatmadas@gmail.com ) arba apsilankę KVKC centre.
Knygos platinamos už aukas (auka – viena iš tarnystės Dievui formų): taip knygų įsigyti gali platesnė visuomenės dalis, taip ugdomas visuomenės ir individualus sąmoningumas>>> http://www.veduzinios.lt/platinimas

BHAGAVAD – GITA, KOKIA JI YRA

Bhagavad – gita pasaulyje yra žinoma, kaip Indijos dvasinės išminties perlas.

Tai tobuliausias savęs pažinimo mokslas išsakytas paties Aukščiausiojo Dievo Asmens, savo artimam mokiniui, galingam karvedžiui Ardžunai.

Joks kitas filosofinis ar religinis veikalas neatskleidžia sąmonės, sielos, visatos ir Aukščiausiojo prigimties taip aiškiai ir giliai.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada yra unikaliai kvalifikuotas pateikti Bhagavad – gitos komentarus. Jis įžymiausias Vedų mokslininkas ir mokytojas, atstovaujantis nenutrūkstamą pilnai save pažinusių dvasinių mokytojų grandinę, kuri prasideda nuo paties Aukščiausiojo Dievo Asmens.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą
Bhagavad Gitos audio knyga

ŠRIMAD BHAGAVATAM

Disharmonijos žmonių visuomenėje priežastis – bedievė civilizacija. Yra Dievas, Visagalis, Vienintelis visa ko šaltinis, iš kurio viskas kyla ir atsiranda, kuris viską palaiko ir į kurį viskas grįžta atilsio. Materialus mokslas nesėkmingai stengiasi atrasti kūrinijos šaltinį. Bet faktas yra tas, kad pirminis ir vienintelis visa ko kas buvo, yra ir bus šaltinis, yra Dievas. Šis pirminis šaltinis yra autoritetingai, argumentuotai bei racionaliai paaiškintas puikiojoje Srimad Bhagavatam.

Srimad Bhagavatam yra transcendentinis mokslas ne tik pirminiam visa ko šaltiniui pažinti, bet taip pat pažinti mūsų ryšį su Juo ir mūsų pareigą tobulinant žmonių visuomenę šių tobulų žinių plotmėje.

Tai galingas skaitinys, padėsiantis skaitytojui pažinti Dievą. Srimad Bhagavatam, tai pats Dievas, tai literatūrinis Dievo įsikūnijimas.

12 – os giesmių pavadinimai:
1 giesmė: “Sukūrimas”
2 giesmė: “Kosminė kūrinija”
3 giesmė: “Faktinė padėtis”
4 giesmė: “Ketvirtosios tvarkos sukūrimas”
5 giesmė: “Kūrimo impulsas”
6 giesmė: “Žmonijai skirtos pareigos”
7 giesmė: “Dievo menas”
8 giesmė: “Kosminės kūrinijos sunaikinimas”
9 giesmė: “Išsivadavimas”
10 giesmė: “Aukščiausiasis Dievo Asmuo”
11 giesmė: “Bendroji istorija”
12 giesmė: “Degradacijos amžius”

Parsisiųskite elektroninius knygų variantus:

KRIŠNA, AUKŠČIAUSIASIS DIEVO ASMUOPer tūkstančius metų Vedinė Indijos literatūra pristatė ištisą žinių ir išminties lobyną bei suteikė didžiulį pasitenkinimą milijonams skaitytojų. Deja, daugybė pačių įdomiausių senovinių sanskrito tekstų, šiuolaikiniam vakariečiui iki šiol yra nepasiekiami.Ši knyga pasakoja apie nepaprastus Aukščiausiojo Dievo Asmens Krišnos žaidimus, vykusius šioje žemėje prieš 5000 metų. Šie Viešpaties žaidimai ne tik žavingi, bet taip pat pilni gilios filosofinės išminties ir dvasinio suvokimo. Šios knygos skaitytojai ras daug aktualijų šiuolaikiniams žmonių rūpesčiams.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

TOBULI KLAUSIMAI, TOBULI ATSAKYMAIGyvenimo prasmės paieškos jauną amerikietį, taikos korpuso darbuotoją, nubloškia į senovinį Vakarų Bengalijos miestą. Ten, mažoje bambukinėje pašiūrėje jis randa mokytoją, galintį atsakyti jam į visus klausimus, kurie jam kada nors rūpėjo.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

SAVĘS PAŽINIMO MOKSLAS

Šis S. Prabhupados straipsnių rinkinys perteikia žinias apie sielą ir bhakti – jogos praktiką.

Per interviu, paskaitas, rašinius ir laiškus, šioje knygoje autorius kalba apie jogos praktiką šiuolaikiniame amžiuje.

Knygoje nagrinėjamos tokios temos, kaip karma, reinkarnacija, super – sąmonė, kaip pasirinkti dvasinį mokytoją, Krišna, Kristus bei dvasiniai nūdienos socialinių bei ekonominių problemų sprendimo būdai.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

DHARMA – Transcendencijos kelias

Žodis “Dharma” reiškia esminę kieno nors savybę, kitaip sakant – priedermę.
Ši knyga apibūdina esmines, niekada nesikeičiančias, nemirštančias sielos savybes.
Kiekvienas iš mūsų turime esminę prigimtį ir jeigu mes gyvename harmonijoje su savo esmine prigimtimi, arba priederme, Dharma, mes jaučiamės labai laimingi.
Kas yra mūsų Dharma? Meilės tarnystė Dievui.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

GYVYBĖ KYLA IŠ GYVYBĖS

Žmonėms, kurie kiekvieną šiuolaikinių mokslininkų pranešimą priima kaip patikrintą ir įrodytą tiesą, ši knyga atvers akis. „Gyvybė kyla iš gyvybės“ yra ekspromtinė, bet puiki S. Prabhupados kritika šiuolaikinio mokslo ir mokslininkų dominuojančioms teorijoms, prielaidoms, doktrinoms bei teiginiams apie gyvybės kilmę bei gyvenimo tikslą.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

PRABHUPADA – Jis pastatė namus, kuriuose gali gyventi visas pasaulis

Ši knyga pasakoja istoriją apie nepaprastą asmenybę ir nepaprastus jos laimėjimus. Ta asmenybė – A. Č. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada: filosofas, mokslininkas, religingas vadovas, šventasis. Didžiausias jo laimėjimas yra revoliucinis amžinosios dvasinės Indijos kultūros perkėlimas į dvidešimtojo amžiaus Ameriką.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

JOGOS TOBULYBĖ

“Jogos Tobulybėje” S. Prabhupada perpjauna komercializmą, įsigalėjusį jogoje ir užgožusį tikrąją jogos esmę.

Jis paaiškina, kad aukščiau už pozas ir pratimus, aukščiau net už meditaciją ir kvėpavimo technikas, slypi tikrasis jogos tikslas – meilė Dievui. Būtent tokį tikslą ir kėlė senovės jogos mokymas.

Ką reiškia praktikuoti jogą tobulai? Ar tai įmanoma šiandien? Sužinokite.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

PAMOKYMŲ NEKTARAS

Šis kompaktiškas pamokymų vadovas pasiekė mus iš viduramžių Indijos. Jame rasite pamokymus kaip susirasti mokytoją, kaip praktikuoti jogą ir netgi kur gyventi. Ši knygelė yra raktas savišvietai visiems einantiems dvasinio tobulėjimo keliu.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

ŠRI ISOPANIŠADASanskrito žodžiai Sri Isopanisad reiškia „žinios priartinančios prie Dievo”.Sri Isopanisad pateikia tiesioginius kontrargumentus šiuolaikiniam mokslui, kuris teigia, kad egzistencijos ištakos kyla ne iš aukščiausio asmens, bet iš abstrakčių dėsnių, įtakojančių atsitiktinius subatominių dalelių susidūrimus laiko ir erdvės tuštumos platybėse.19 kaip deimantai spindinčių mantrų, kurias išvertė ir paaiškino S. Prabhupada, gali išvaduoti mus iš niūrių impersonalizmo koncepcijų ir sujungti mus su Dievu, kuris yra visų energijų ir laimės šaltinis.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

KELIONĖ Į SAVĘS ATRADIMĄPerdžiūvusioje materializmo dykynėje, “Kelionė į savęs atradimą” siūlo garantuotą kelią į aukštesnio dvasinio susivokimo oazę. Šiuose trisdešimt viename rašinyje ir informatyviame pokalbyje A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada atskleidžia, kaip Vedinė literatūra ir mantros meditacijos technikos gali mums padėti išspręsti visus asmeninius ir socialinius konfliktus, ateiti į nuolatinės ramybės ir palaimos būseną ir patenkinti amžiną sielos troškimą tobulėti.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

ANAPUS LAIKO IR ERDVĖS

Šiame leidinyje, apjungiant sankhya, ashtanga ir bhakti jogos sistemas, paaiškinamas jogos menas per išėjimo iš kūno prizmę.

Keliauti po kitas planetas įmanoma, bet tam reikia psichologinių pasikeitimų prote arba mistinių jogos galių. Protas yra materialaus kūno branduolys. Kiekvienas, treniruojantis protą krypti nuo materijos prie dvasinės Dievo formos, bhakti jogos pagalba, gali nesunkiai pasiekti Dievo buveinę anti – materialiame danguje. Tuo abejoti neverta.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

ANAPUS GIMIMO IR MIRTIESKas yra savastis? Ar gali savastis egzistuoti be fizinio kūno? Jei taip, kas atsitinka su svastimi mirties metu? Ar yra reinkarnacija? Ar yra išsivadavimas? “Anapus gimimo ir mirties” atsako ne tik į šiuos intriguojančius klausimus.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

AKISTATA SU MIRTIMI

Gulėdamas mirties patale nusidėjėlis Adžamila buvo sukaustytas siaubo, pamatęs tris, ateinančius jo sielos siaubūnus. Bet jis buvo išgelbėtas. Kaip? Sužinosite iš “Akistata su mirtimi” puslapių.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

ATSIDAVIMO NEKTARAS

Bendras atsidavimo tarnystės reguliuojančiųjų principų ir atsidavimo tarnystės kaip aukščiausio gyvenimo tikslo, meilės Dievui apibūdinimas.
Knygos pavadinimas perteikia mintį, kad meilės ryšys su Dievu yra saldus, kaip nektaras ir gilus, kaip vandenynas.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

VIEŠPATIES ČAITANYOS MOKYMAS

Per amžius, daug avatarų – Dieviškumo įkvėptų mokytojų ir Dievo inkarnacijų pasirodė šiame pasaulyje.

Bet nei vienas niekada nedalino dvasinės meilės taip laisvai, kaip Auksinis Avataras, Viešpats Čaitanya Mahaprabhu (Mahaprabhu reiškia „Didysis Valdovas”) pasirodęs Bengalijoje, Indijoje, 1486 metais.

Nors Jis gyveno tik 48 metus, Jis pradėjo revoliuciją dvasinėje sąmonėje, kuri giliai paveikė milijonų gyvenimus. Išgarsėjęs, kaip didis šventasis dar savo jaunystėje, būdamas 24 metų, Jis paliko savo šeimą ir draugus ir keliaudamas po Indiją mokė užmirštos Vedų išminties esmės. Pats būdamas visiškai atsižadėjusiu mistiku, mokė, kaip galima gyventi dvasinėje sąmonėje, neapleidžiant savo pareigų šeimos bei socialiniuose reikaluose.

Jo mokymas, nors amžinas, turi vieną aktualiją, reikšmingą šiuolaikiniam pasauliui. Jis mokė praktinio proceso, kurio pagalba kiekvienas gali pasiekti tyros meilės Dievui ekstazę. Ši knyga pasakoja apie nepaprastą šios šventos asmenybės gyvenimą ir paaiškina jo mokymo esmę.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

Hare Krišna Vegetariniai Valgiai (Adiraja Dasa)

Tai įvadas į Indijos vegetarinę virtuvę. Per 100 receptų ir detalių instrukcijų pagrindiniams patiekalams paruošti. Unikalūs ingredientai sudarantys Indų vegetarinę virtuvę. Nuo paprasto iki sudėtingo. Pirmiausia išmoksite naudotis savo virtuvėje turimais rakandais. Skyrelis apie prieskonius ir žoleles – tiesiog puikus. Na ir žinoma, 120 išbandytų receptų pusryčiams, pietums ir vakarienei.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

Slaptingoji Indijos Šlovė (Steven J. Rosen)

Tai glausta ir spalvinga Vaišnavizmo filosofijos ir kultūros, arba Bhakti – jogos apžvalga.
Po trisdešimties tyrinėjimo metų Stevenas J. Rosenas atveria Gaudijos Vaišnavizmo lobyną, atskleisdamas viską nuo pačių dvasinio tobulėjimo kelio pagrindų iki maha – mantros kartojimo technikos.
„Slaptingoji Indijos Šlovė” yra pirma, pilna Krišnos sąmonės apžvalga. Lengvai skaitomi skyriai perteikia supratimą apie Krišną ir Jo inkarnacijas, Radhą ir gopes, skiemens „om” reikšmingumą, mantrų prasmę, pusdievių prigimtį ir kita.
„Slaptingoji Indijos Šlovė” turtinga filosofija ir išmintimi.

 

Knygų aprašymai ir elektroninių versijų talpinimas:
http://www.veduzinios.lt/publikacijos
http://www.nitaigauracandra.lt/lt,knygos

Knygos

Šių nuostabių knygų įsigyti galite:
susisiekę su Amalatma das (mob. tel. +37067091109,  el. paštas amalatmadas@gmail.com ) arba apsilankę KVKC centre.
Knygos platinamos už aukas (auka – viena iš tarnystės Dievui formų): taip knygų įsigyti gali platesnė visuomenės dalis, taip ugdomas visuomenės ir individualus sąmoningumas>>> http://www.veduzinios.lt/platinimas

BHAGAVAD – GITA, KOKIA JI YRA

Bhagavad – gita pasaulyje yra žinoma, kaip Indijos dvasinės išminties perlas.

Tai tobuliausias savęs pažinimo mokslas išsakytas paties Aukščiausiojo Dievo Asmens, savo artimam mokiniui, galingam karvedžiui Ardžunai.

Joks kitas filosofinis ar religinis veikalas neatskleidžia sąmonės, sielos, visatos ir Aukščiausiojo prigimties taip aiškiai ir giliai.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada yra unikaliai kvalifikuotas pateikti Bhagavad – gitos komentarus. Jis įžymiausias Vedų mokslininkas ir mokytojas, atstovaujantis nenutrūkstamą pilnai save pažinusių dvasinių mokytojų grandinę, kuri prasideda nuo paties Aukščiausiojo Dievo Asmens.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą
Bhagavad Gitos audio knyga

ŠRIMAD BHAGAVATAM

Disharmonijos žmonių visuomenėje priežastis – bedievė civilizacija. Yra Dievas, Visagalis, Vienintelis visa ko šaltinis, iš kurio viskas kyla ir atsiranda, kuris viską palaiko ir į kurį viskas grįžta atilsio. Materialus mokslas nesėkmingai stengiasi atrasti kūrinijos šaltinį. Bet faktas yra tas, kad pirminis ir vienintelis visa ko kas buvo, yra ir bus šaltinis, yra Dievas. Šis pirminis šaltinis yra autoritetingai, argumentuotai bei racionaliai paaiškintas puikiojoje Srimad Bhagavatam.

Srimad Bhagavatam yra transcendentinis mokslas ne tik pirminiam visa ko šaltiniui pažinti, bet taip pat pažinti mūsų ryšį su Juo ir mūsų pareigą tobulinant žmonių visuomenę šių tobulų žinių plotmėje.

Tai galingas skaitinys, padėsiantis skaitytojui pažinti Dievą. Srimad Bhagavatam, tai pats Dievas, tai literatūrinis Dievo įsikūnijimas.

12 – os giesmių pavadinimai:
1 giesmė: “Sukūrimas”
2 giesmė: “Kosminė kūrinija”
3 giesmė: “Faktinė padėtis”
4 giesmė: “Ketvirtosios tvarkos sukūrimas”
5 giesmė: “Kūrimo impulsas”
6 giesmė: “Žmonijai skirtos pareigos”
7 giesmė: “Dievo menas”
8 giesmė: “Kosminės kūrinijos sunaikinimas”
9 giesmė: “Išsivadavimas”
10 giesmė: “Aukščiausiasis Dievo Asmuo”
11 giesmė: “Bendroji istorija”
12 giesmė: “Degradacijos amžius”

Parsisiųskite elektroninius knygų variantus:

KRIŠNA, AUKŠČIAUSIASIS DIEVO ASMUOPer tūkstančius metų Vedinė Indijos literatūra pristatė ištisą žinių ir išminties lobyną bei suteikė didžiulį pasitenkinimą milijonams skaitytojų. Deja, daugybė pačių įdomiausių senovinių sanskrito tekstų, šiuolaikiniam vakariečiui iki šiol yra nepasiekiami.Ši knyga pasakoja apie nepaprastus Aukščiausiojo Dievo Asmens Krišnos žaidimus, vykusius šioje žemėje prieš 5000 metų. Šie Viešpaties žaidimai ne tik žavingi, bet taip pat pilni gilios filosofinės išminties ir dvasinio suvokimo. Šios knygos skaitytojai ras daug aktualijų šiuolaikiniams žmonių rūpesčiams.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

TOBULI KLAUSIMAI, TOBULI ATSAKYMAIGyvenimo prasmės paieškos jauną amerikietį, taikos korpuso darbuotoją, nubloškia į senovinį Vakarų Bengalijos miestą. Ten, mažoje bambukinėje pašiūrėje jis randa mokytoją, galintį atsakyti jam į visus klausimus, kurie jam kada nors rūpėjo.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

SAVĘS PAŽINIMO MOKSLAS

Šis S. Prabhupados straipsnių rinkinys perteikia žinias apie sielą ir bhakti – jogos praktiką.

Per interviu, paskaitas, rašinius ir laiškus, šioje knygoje autorius kalba apie jogos praktiką šiuolaikiniame amžiuje.

Knygoje nagrinėjamos tokios temos, kaip karma, reinkarnacija, super – sąmonė, kaip pasirinkti dvasinį mokytoją, Krišna, Kristus bei dvasiniai nūdienos socialinių bei ekonominių problemų sprendimo būdai.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

DHARMA – Transcendencijos kelias

Žodis “Dharma” reiškia esminę kieno nors savybę, kitaip sakant – priedermę.
Ši knyga apibūdina esmines, niekada nesikeičiančias, nemirštančias sielos savybes.
Kiekvienas iš mūsų turime esminę prigimtį ir jeigu mes gyvename harmonijoje su savo esmine prigimtimi, arba priederme, Dharma, mes jaučiamės labai laimingi.
Kas yra mūsų Dharma? Meilės tarnystė Dievui.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

GYVYBĖ KYLA IŠ GYVYBĖS

Žmonėms, kurie kiekvieną šiuolaikinių mokslininkų pranešimą priima kaip patikrintą ir įrodytą tiesą, ši knyga atvers akis. „Gyvybė kyla iš gyvybės“ yra ekspromtinė, bet puiki S. Prabhupados kritika šiuolaikinio mokslo ir mokslininkų dominuojančioms teorijoms, prielaidoms, doktrinoms bei teiginiams apie gyvybės kilmę bei gyvenimo tikslą.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

PRABHUPADA – Jis pastatė namus, kuriuose gali gyventi visas pasaulis

Ši knyga pasakoja istoriją apie nepaprastą asmenybę ir nepaprastus jos laimėjimus. Ta asmenybė – A. Č. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada: filosofas, mokslininkas, religingas vadovas, šventasis. Didžiausias jo laimėjimas yra revoliucinis amžinosios dvasinės Indijos kultūros perkėlimas į dvidešimtojo amžiaus Ameriką.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

JOGOS TOBULYBĖ

“Jogos Tobulybėje” S. Prabhupada perpjauna komercializmą, įsigalėjusį jogoje ir užgožusį tikrąją jogos esmę.

Jis paaiškina, kad aukščiau už pozas ir pratimus, aukščiau net už meditaciją ir kvėpavimo technikas, slypi tikrasis jogos tikslas – meilė Dievui. Būtent tokį tikslą ir kėlė senovės jogos mokymas.

Ką reiškia praktikuoti jogą tobulai? Ar tai įmanoma šiandien? Sužinokite.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

PAMOKYMŲ NEKTARAS

Šis kompaktiškas pamokymų vadovas pasiekė mus iš viduramžių Indijos. Jame rasite pamokymus kaip susirasti mokytoją, kaip praktikuoti jogą ir netgi kur gyventi. Ši knygelė yra raktas savišvietai visiems einantiems dvasinio tobulėjimo keliu.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

ŠRI ISOPANIŠADASanskrito žodžiai Sri Isopanisad reiškia „žinios priartinančios prie Dievo”.Sri Isopanisad pateikia tiesioginius kontrargumentus šiuolaikiniam mokslui, kuris teigia, kad egzistencijos ištakos kyla ne iš aukščiausio asmens, bet iš abstrakčių dėsnių, įtakojančių atsitiktinius subatominių dalelių susidūrimus laiko ir erdvės tuštumos platybėse.19 kaip deimantai spindinčių mantrų, kurias išvertė ir paaiškino S. Prabhupada, gali išvaduoti mus iš niūrių impersonalizmo koncepcijų ir sujungti mus su Dievu, kuris yra visų energijų ir laimės šaltinis.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

KELIONĖ Į SAVĘS ATRADIMĄPerdžiūvusioje materializmo dykynėje, “Kelionė į savęs atradimą” siūlo garantuotą kelią į aukštesnio dvasinio susivokimo oazę. Šiuose trisdešimt viename rašinyje ir informatyviame pokalbyje A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada atskleidžia, kaip Vedinė literatūra ir mantros meditacijos technikos gali mums padėti išspręsti visus asmeninius ir socialinius konfliktus, ateiti į nuolatinės ramybės ir palaimos būseną ir patenkinti amžiną sielos troškimą tobulėti.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

ANAPUS LAIKO IR ERDVĖS

Šiame leidinyje, apjungiant sankhya, ashtanga ir bhakti jogos sistemas, paaiškinamas jogos menas per išėjimo iš kūno prizmę.

Keliauti po kitas planetas įmanoma, bet tam reikia psichologinių pasikeitimų prote arba mistinių jogos galių. Protas yra materialaus kūno branduolys. Kiekvienas, treniruojantis protą krypti nuo materijos prie dvasinės Dievo formos, bhakti jogos pagalba, gali nesunkiai pasiekti Dievo buveinę anti – materialiame danguje. Tuo abejoti neverta.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

ANAPUS GIMIMO IR MIRTIESKas yra savastis? Ar gali savastis egzistuoti be fizinio kūno? Jei taip, kas atsitinka su svastimi mirties metu? Ar yra reinkarnacija? Ar yra išsivadavimas? “Anapus gimimo ir mirties” atsako ne tik į šiuos intriguojančius klausimus.Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

AKISTATA SU MIRTIMI

Gulėdamas mirties patale nusidėjėlis Adžamila buvo sukaustytas siaubo, pamatęs tris, ateinančius jo sielos siaubūnus. Bet jis buvo išgelbėtas. Kaip? Sužinosite iš “Akistata su mirtimi” puslapių.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

ATSIDAVIMO NEKTARAS

Bendras atsidavimo tarnystės reguliuojančiųjų principų ir atsidavimo tarnystės kaip aukščiausio gyvenimo tikslo, meilės Dievui apibūdinimas.
Knygos pavadinimas perteikia mintį, kad meilės ryšys su Dievu yra saldus, kaip nektaras ir gilus, kaip vandenynas.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

VIEŠPATIES ČAITANYOS MOKYMAS

Per amžius, daug avatarų – Dieviškumo įkvėptų mokytojų ir Dievo inkarnacijų pasirodė šiame pasaulyje.

Bet nei vienas niekada nedalino dvasinės meilės taip laisvai, kaip Auksinis Avataras, Viešpats Čaitanya Mahaprabhu (Mahaprabhu reiškia „Didysis Valdovas”) pasirodęs Bengalijoje, Indijoje, 1486 metais.

Nors Jis gyveno tik 48 metus, Jis pradėjo revoliuciją dvasinėje sąmonėje, kuri giliai paveikė milijonų gyvenimus. Išgarsėjęs, kaip didis šventasis dar savo jaunystėje, būdamas 24 metų, Jis paliko savo šeimą ir draugus ir keliaudamas po Indiją mokė užmirštos Vedų išminties esmės. Pats būdamas visiškai atsižadėjusiu mistiku, mokė, kaip galima gyventi dvasinėje sąmonėje, neapleidžiant savo pareigų šeimos bei socialiniuose reikaluose.

Jo mokymas, nors amžinas, turi vieną aktualiją, reikšmingą šiuolaikiniam pasauliui. Jis mokė praktinio proceso, kurio pagalba kiekvienas gali pasiekti tyros meilės Dievui ekstazę. Ši knyga pasakoja apie nepaprastą šios šventos asmenybės gyvenimą ir paaiškina jo mokymo esmę.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

Hare Krišna Vegetariniai Valgiai (Adiraja Dasa)

Tai įvadas į Indijos vegetarinę virtuvę. Per 100 receptų ir detalių instrukcijų pagrindiniams patiekalams paruošti. Unikalūs ingredientai sudarantys Indų vegetarinę virtuvę. Nuo paprasto iki sudėtingo. Pirmiausia išmoksite naudotis savo virtuvėje turimais rakandais. Skyrelis apie prieskonius ir žoleles – tiesiog puikus. Na ir žinoma, 120 išbandytų receptų pusryčiams, pietums ir vakarienei.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą

Slaptingoji Indijos Šlovė (Steven J. Rosen)

Tai glausta ir spalvinga Vaišnavizmo filosofijos ir kultūros, arba Bhakti – jogos apžvalga.
Po trisdešimties tyrinėjimo metų Stevenas J. Rosenas atveria Gaudijos Vaišnavizmo lobyną, atskleisdamas viską nuo pačių dvasinio tobulėjimo kelio pagrindų iki maha – mantros kartojimo technikos.
„Slaptingoji Indijos Šlovė” yra pirma, pilna Krišnos sąmonės apžvalga. Lengvai skaitomi skyriai perteikia supratimą apie Krišną ir Jo inkarnacijas, Radhą ir gopes, skiemens „om” reikšmingumą, mantrų prasmę, pusdievių prigimtį ir kita.
„Slaptingoji Indijos Šlovė” turtinga filosofija ir išmintimi.

 

Knygų aprašymai ir elektroninių versijų talpinimas:
http://www.veduzinios.lt/publikacijos
http://www.nitaigauracandra.lt/lt,knygos
Read More