Metinė ataskaita 2017

Krišna sako, kad Jį pažinsi Jam tarnaudamas, todėl ISKCON centrai yra vieta, kur žmonės renkasi tuo tikslu. Tokio vaišnavų centro vienas tikslų yra sudaryti galimybes žmonėms užsiimti atsidavimo tarnyste įvairiausiais būdais, kurių vedantis yra sankirtana yagna – kolektyvinis šventų vardų giedojimas. Toks traukos centras buria žmones ir atsiranda poreikis bhaktų globai, tad visa veikla orientuojama, kad įkvėpti bhaktus, padėti jiems atrasti save ir palaikyti juos sunkią akimirką. Uždavinys sudėtingas, todėl įdomus. Tam reikalingas tiek įsikvėpimas, tiek bhaktų palaikymas.

Taigi, su bhaktų palaikymu, ir mes bandome žengti tuo keliu. Visi pristatomi projektėliai vystyklų etape, tad jiems ypatingai reikalinga globa ir atlaidumas. Pristatymo tikslas – prikviesti savanorių padėjėjų ir pritraukti finansų tam, kad galėtumėme drauge tobulėti. Kartu, tai ir šeimos žmonių pareiga finansiškai ir visaip kaip palaikyti kultūros centrus, kuriuose puoselėjamos dvasinės vertybės, palaikyti juose vykdomus projektus. Dalyvauti tokioje veikloje – sveikos visuomenės kūrimosi pagrindas. Todėl be galo svarbu vaišnavų centre išlaikyti filosofinę liniją, ateinančią iki mūsų per autoritetingą mokytojų-mokinių seką. Kitaip toks centras neneš žmonėms tikros dvasinės naudos, nors ir vadinsis dvasiniu. Ir tokiu atveju surinktos aukos bus investicija į visuomenės moralės griūtį: iš žmonių atimta paskutinė viltis rasti vietą, kurioje jie nebūtų apgaudinėjami, kur būtų tikrai mokomi dvasinio gyvenimo, o ne subtilaus ar net grubaus juslių tenkinimo, prisidengiant dvasiniais įvardinimais.

ISKCON‘as neturi tapti dar vienu juslių tenkinimo tašku – kvailių rojumi. Tokio centro ašis, apie kurią organizuojama jo veikla, yra tyra, nemotyvuota, neturinti filosofinių nukrypimų atsidavimo tarnystė Viešpačiui, siekis to mokytis patiems ir mokyti aplinkinius.

Norėdami įgyvendinti aukščiau minimus tikslus, vykdėme šiuos projektus: sekmadieniais rinkdavomės į Mangalaaratį, klausėme Šrimad Bhagavatam, ėjome į Harinamas, rengėme Namahatas, kvietėme pietauti kartu KVKC, kapstėmės „bhakti darželyje“, gaminome altorių, organizavome šventes, kvietėme svečius, ėmėme globoti bhaktus, platinome Šrilos Prabhupados knygas, įsigijome visokiausio inventoriaus ir pan.

Šių projektėlių vykdyti be jūsų finansinės paramos nebūtume galėję, tad šis veiklos pristatymas kartu ir padėka, ir viltis įkvėpti norą toliau draugauti.

 

Patalpos

Klaipėdos vaišnavų kultūros centre (KVKC) vykdomi žemiau aprašyti projektai. Jiem sėkmingai vykdyti ir vystyti reikalingos ir tinkamos patalpos. Dabartinės patalpos vieniems projektams yra pakankamos, bet kitus labai riboja. Dabartinės patalpos: salė, virtuvė, tualetas kartu su vonia. Nėra gyvenamųjų patalpų, todėl svečių apgyvendinimas kaskart yra didelis galvos skausmas tiek renginį organizuojančiam, tiek centre nakvojantiems svečiams. Kartais tenka nuomoti kambarį viešbutyje, dėl ko smarkiai išauga renginio išlaidos. Apgyvendintas svečias taip pat patiria nepatogumus, nes salėje, kurioje jis apsistoja, dienos metu arba net vakare vyksta kiti KVKC renginiai.
Galimybė bhaktams gyventi ar apsistoti ir tarnauti vaišnavų centre būtų labai didelis privalumas ir palengvinimas. Tai sustiprintų šeimos nuotaiką bendruomenėje ir pačiame centre į kvėptų gyvasties. Tą galėdavome pajausti, kai KVKC apsistodavo grupės bhaktų. Gyvenamos patalpos natūraliai yra jaukesnės, o ir čia gyvenantiems bhaktams atkristų našta dėl gyvenamosios vietos. Tai bhaktams leistų daugiau laiko skirti atsidavimo tarnystei.

Prasado programai (viešajam maitinimui) dabartinės patalpos labai nepritaikytos.
Todėl nuolat ieškome tinkamesnių patalpų ir labai, labai prašome jūsų mums padėti: gal jūs patys, gal jūsų pažįstami, draugai ar giminaičiai turi patys ar žino, kas turi laisvas patalpas. Idealu būtų namas ar namo dalis, tiktų ir kitos paskirties (komercinės, ofiso, kavinės ir pan., kurias būtų galima pritaikyti) patalpos ar tiesiog labai erdvus butas. Gali būti apleistos – sutvarkysime, dalinai įrengtos – įrengsime ir t.t.

Panauda – patalpas sutvarkytume, prižiūrėtume, įkvėptume gyvybės. Bet nuomą taip pat galėtume mokėti. Patalpose būtų vykdoma žemiau aprašyta veikla, kuri ir apsprendžia, kokių patalpų mums reikia.

 

Sekmadienio rytinė

Ašinė programa, skirta iš arčiau susipažinti su sadhana bhakti procesu, mokintis drauge tarnauti. Pati iš savęs įkvepia džiugią tarnystės nuotaiką ir bhaktų veidus papuošia plačios šypsenos.

Mangala arati (mangala – palankus) nuo 5 val. ryto: Prabhupada yra pažadėjęs, kad, jei kasdien giedosime gurvaštakam giesmes brahma muhurtos laiku, vieną dieną pabusime dvasiniame pasaulyje pas Krišną. Na.. ir iki to tai tikrai stebuklinga programa, pritraukianti daug nuoširdžių sielų. Bhaktai, lankantys šią programą aktyviai dalyvauja ir kitoje KVKC veikloje, tad ši rytinė programa tarsi gyvasties versmė mūsų bendrijoje.

Čia mokomės atlikti standartinius šventyklos garbinimo ritualus, puošti altorių, bendradarbiauti, gaminti prasadam, vesti kirtanus, klausome Šrimad Bhagavatam, mokomės ir ją skaityti. Šrimad Bhagavatam skaitymas ir klausymas yra pagrindas mūsų atsidavimo tarnystės kleyje ir garantas, kad mes tęsime šią praktiką ir ateityje.

Kiekvienai sekmadienio ryto programai perkame gėlių už 10–15 eurų. Jomis puošiamas altorius ir veriamos girliandos Prabhupados pašlovinimui bei ŠB lektoriui. Dėka mūsų nuostabių matadžių atsidavimo galime užkabinti girliandą Prabhupadai jau praktiškai kiekvieną sekmadienį.

Pusryčiams ruošiamas prasadam: dalį produktų atsineša bhaktai, o likusius dengiame iš misijos fondo.
Šios programos metu surinktos aukos papildo misijos fondą, kuris pradžioje net vadinosi „rytinių fondu“.

 

Harinamos

Dar viena ypatinga programa, labai stipriai valanti jos dalyvių sąmonę ir aplinką. Praktiškai visi, kurie ilgesnį laiką ėjo į gatvę giedoti švento vardo, gavo stiprybės rimčiau imtis pareigų Krišnos sąmonės misijoje. Pats Viešpats Čaitanya yra šios programos iniciatorius ir palaikytojas iki pat šių dienų, tad norėdami patirti tikrai kažką ypatingo, vos išgirdę gatvėmis einančią Harinamą, nedvejodami prisijunkite.

Klaipėdoje Harinama kartu su Vraja Valabha prabhu vyksta kiekvieną penktadienį jau daugiau kaip trejus metus ir tikrai jaučiamas labai pozytivus poveikis miestelėnų sąmonei. Krišnos sąmonė tampa įprastu miesto reiškiniu, nebekeliančiu baimės ar perdėm didelės nuostabos. Žmonės prisijungia kartu pagiedoti Šventą krišnos vardą.
Taip pat rengiamos ir spontaniškos ar kruopščiau suplanuotos pavienės Harinamos.

Kiekvienas gali prisijungti kartu giedoti ar atlikti kitas tarnystes, kad Harinamos taptų dar gražesnės: reikalingi bhaktai, galintys vesti kirtaną, grojantys karatalais, mridanga, reikalingi knygų platintojai, skrajučių ir prasadam dalintojai. Visiškai laisva tarnystė – pagaminti prasadam, kuris būtų išdalintas Harinamos metu.

Ir vėl, finansinė pagalba čia taip pat labai reikalinga: prasadui gaminti, inventoriui įsigyti (mobilūs garsiakalbiai, vėliavėlės, krepšeliai ir pan.).

 

Namahatos

Grihasthų pareiga yra reguliariai kviesti į svečius bhaktus ir juos vaišinti. Namuose atliekama sankirtana jagna, ko dėka apvaloma būtis, šeimos žmonės ugdosi gerasias savybes ir atsikrato prastųjų. Metų pradžioje šis projektas gražiai startavo ir įgyjome nuostabios patirties, supratimo apie tai, kaip svarbu rinktis bhaktams drauge giedoti šventus vardus. Ši programa pritraukia ir nuoširdžius nuostabius bhaktas.

Namahatos vistik dažniausiai rengiamos vaišnavų centre, todėl vėl opus finansų klausimas. Namahatai surengti reikalinga papuošti altorių (10eur.), pagaminti prasadam (10–30eur., priklausomai nuo svečių skaičiaus).

 

Pietūs (prasadam platinimas)

Jogos tikslas – juslių ir proto suvaldymas – prasideda nuo liežuvio kontrolės. Liežuvis kalba ir ragauja, tad jo suvaldymas natūraliu būdu yra šventų vardų giedojimas/kartojimas ir Krišnos prasadam gerbimas. Bet koks apsivalymo procesas, kada žmogus maitinasi Viešpačiui nepasiūlytu maistu, yra lygus dramblio maudymuisi, kuris tik išsimaudęs iškart puola išsivolioti dulkėse. Praleidus šį svarbų elementą apsivalymo metodai padeda sėkmingai augintis puikybę. Todėl Bhagavat prasadam gerbimas būtinas tiek dvasinio kelio pradžioje, tiek ir žengiant juo toliau.

BG 3.13

 

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo
mucyante sarva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā
ye pacanty ātma-kāraṇāt

 

Viešpaties bhaktams atleidžiamos visos nuodėmės, nes jie valgo paaukotą maistą. O tie, kurie ruošia maistą savo juslių malonumui, iš tiesų minta tiktai nuodėme.

Praktiškai stebuklinga programa, Kali jugoje dažnai vienintelė efektyvi programa pamokslaujant Krišnos sąmonę. Tikrai, pradėjus šią programą vaišnavų centre, jaučiamas akivaizdus pagyvėjimas: ateina nauji, žmonės, esantys labiau įsikvepia, tarnystės nuotaika auga. Šios programos dėka įsikvėpę bhaktai daug entuziastingiau tarnauja ar dalyvauja kitose programose. Tad Krišnos virtuvėje verdamas ne tik nuostabaus skonio maistas, bet „verdama“ ir bhaktų bendruomenė.

Šiuo metu papietauti susirenka 10 – 20 bhaktų ir Krišnos draugų. Porcijos savikaina, neskaičiuojant bhaktų atneštų produktų, siekia 2–3 eurus žmogui. Per mėnesį sunaudojama vandens ir elektros už maždaug 50 eurų ir dar kainuoja dujos, reikalingos švaros palaikymo priemonės ir kitas virtuvės inventorius. Todėl labai skatinama už pietus palikti 5 eur. auką, žinoma, sąmoningai įvertinus savo galimybes, galima aukoti ir mažiau. Pagrindinis šios programos tikslas burti bhaktus draugėn, todėl, svarbiausia, kad ateitumėte kartu pagerbti prasadam.

Labai laukiami bhaktai, norintys pasitarnauti virtuvėje, juk valgyti reikia kasdien ir mūsų planas yra suteikti šią galimybę.

Šiuo metu šiam projektui būtinas papildomas finansinis palaikymas inventoriaus ir produktų įsigyjimui.

 

„Bhakti darželis“

Bet kokios ekonomikos pagrindas yra žemdirbystė. Net šiuolaikinės, nes žemė duoda žaliavą kitoms pramonės šakoms. Krišnos sąmonės judėjime žemdirbystė užima ypatingą vietą. Prabhupada itin skatino gyvenimą kaime – „paprastas gyvenimas, išaukštintas mąstymas“ – nurodant bhaktų bendruomenių, užsiimančių žemdirbyste, kūrimą.
Štai ir mūsų visai nereikšmingas žingsnelis ta linkme – bandymas miestietį bhaktą sutaikyti su žemele.

Turimame žemės sklypelyje siekiama įveisti gėlių, prieskoninių žolių darželį, auginti daržoves, uogas, vaisius, riešutus. Pasirinkta šiaudų mulčo technika, kaip reikalaujanti mažiau pastangų ir nealinanti, o puoselėjanti dirvožemį. Čia vežamos ir maisto atliekos, kurios susikaupia vaišnavų centre. Šiemet mūsų pagrindiniai darbininkai buvo vabaliukai ir kirmėlaitės, bet vistiek rudenį jau galėjome paragauti čia išaugintų bulvių, pupų, moliūgų, skynėme gėles ir plikėme čia išaugintų mėtų arbatą.

Investicijos: reikalinga suremontuoti tvorą, nes čia lankosi briedis, stirnos ir galbūt dvikojai prašalaičiai. Reikia atvežti šiaudų, patiesti kartono, galima nupirkti sodinukų arba jų padovanoti iš savo sodų. Reikalingi darbo instrumentai.

 

Altorius

Projektas „Altorius“, kuriuo siekiama burti bendruomenės narius bendrai meditacijai, meditacijai į bendrą tikslą, bendrą objektą. Prie šio projekto įvairiais būdais kviečiami prisidėti visi neabejingi žmonės, dažniausia tai yra piniginė auka. Paaukojęs žmogus gauna ir prisirišimą prie iškelto tikslo. Šiuo projektu siekiama ir prikviesti Dievybes, kartu tai ir malda, prašymas leisti Jas garbinti, ugdytis tam reikiamas sąvybes, suteikti visų bendruomenės narių meditacijai bendrą kryptį – visa KVKC veikla orientuojasi aplink Šri Šri Gaura Nitai garbinimą. Šiuo metu, galima taip pavadinti, tam liejami pamatai.

Projektas budinamas iš snaudulio. Iš esmės altorius jau pagamintas, o dabar ieškomas meistras, kuris imtūsi altorėlio drožybos. Pagal pirminę idėją drožiniai nebuvo numatyti, todėl, sugalvojus jį dekoruoti drožiniais, projektas užstrigo. Žinoma, piniginis faktorius čia irgi labai svarbus, nes ieškoma pigesnio sprendimo ar mažiau už paslaugą prašančio meistro. Medžio drožyba tikrai nepigus malonumas.

Be medžio darbų dar reikia: atspausdinti ir įrėminti naujus altoriaus paveikslėlius, pagaminti bent keletą keičiamų fonų. Tolesniame etape bus projektuojama ir gaminama spintelė, ant kurios stovės altorius ir kurioje bus laikomos altoriaus garbinimui skirtos priemonės. Todėl labai prašau visų palaiminimų ir maldos, kad projektas vėl pajudėtų, o pats netingėčiau.

 

Šventės

Viešpaties ir atsidavusiųjų džiaugsmui rengiame šventes: kviečiame svečius, kurie skaito paskaitą, veda kirtaną. Per šventes gaminame šventines vaišes. Minime svarbiausias vaišnavų kultūros datas arba švenčiame tiesiog sulaukę ypatingo svečio.

Bazinė šventės išlaidų suvestinė: apmokėjimas lektoriui už kelionę vidutiniškai 30 eurų, kukli padėka jam 20 – 50 eur. ir daugiau, šventinio prasadam gamyba 30 eur. ir daugiau, gėlės altoriaus puošimui, girliandų vėrimui 20 eur. ir daugiau.

Jau įprasta, kad šventei surengti reikalingos išlaidos viršyja renginio metu surinktoms aukoms, todėl reikalingas amortizacinis fondas – aukojimai priimami nuolat ir iš surinkto amortizacinio fondo dengiamos švenčių išlaidos.

Dalyvaujame ir miesto šventėse: Harinama, daliname prasadam, platiname knygas. Pvz., 2017 Jūros šventės metu išdalinome apie 50 litrų prasadam (kičrio ir manų chalavos), Padajatros renginiui bhaktai pagamino didžiulį kalną kokoso rutuliukų.

 

Bhaktų globa

Bhaktų globa yra vienas svarbiausių elementų darnioje bhaktų bendruomenėje/šeimoje. Noras rūpintis, padėti – bundančios Krišnos sąmonės požymis, todėl tai vienas kertinių akmenų mūsų atsidavimo tarnystės kelyje. Juk krišnos sąmonė iš esmės reiškia daugiau duoti negu imti.

Rūpinimasis bhaktais labiausiai reiškia rūpinimąsi jų dvasiniu progresu: šventų vardų giedojimas drauge, Šrimad Bhagavatam klausymasis ir aptarimas, prasadam gaminimas ir platinimas, altoriaus garbinimas, užėmimas kitomis tarnystėmis. Taigi, įkvėpiame savo pavyzdžiu ir sudarome tam sąlygas. O tai jau reiškia labai įvairią veiklą, nes visi turi skirtingus poreikius, yra skirtingoje padėtyje, o mūsų pačių galimybės sąlygotos.

Be tiesioginio rūpinimosi, reikalingas ir palaikymas, kurį galima būtų palaikyti materialiu, bet taip pat labai svarbiu pagalbos rankos ištiesimu sunkią valandą. Bhaktų lankymas ligoninėje, ligos patale, senelių namuose ir pan. Pasirūpinimas mažiau pasiturinčių bhaktų kasdieniais materialiais poreikiais ar patekus į bėdą.

Labai graži tradicija, kai bendruomenė prisideda finansiškai, kad daug tarnaujantys bhaktai galėtų išvykti į šventą Indijos žemę, nuvykti į vaišnavų festivalį ir pan.
Pirmųjų sėjinukų priežiūra šioje dirvoje šiai dienai mums kainuoja daugiau kaip 100 eur. per mėnesį. Tad čia puiki galimybė pasitarnauti labdaringiems žmonėms. Padėti kažkam žengti dvasiniu keliu yra pati geriausia labdara.

 

Kuo tampa pinigai?

Pinigai yra Viešpaties energija, kuri geriausiai panaudojama, kada už juos atliekame atsidavimo tarnystę Aukščiausiajam Dievo Asmeniui. Tiesiogiai arba netiesiogiai, kai finansiškai padedame skleidžiantiems šią visą pasaulį gelbstinčią Viešpaties Čaitanyos misiją.

Šiai dienai daugiausia vykdomi projektai asmeninės iniciatyvos pagrindu.
Jūsų tarnas Amalatma das, +370 670 91109, amalatmadas@gmail.com

Paprasčiausias būdas prisidėti – jūsų laisvanoriška auka.
Mokėjimo paskirtis – nurodykite kuriam projektui skirta auka.
LT357300010026748437
gavėjas Arvydas Žičkus

Metinė ataskaita 2017

Krišna sako, kad Jį pažinsi Jam tarnaudamas, todėl ISKCON centrai yra vieta, kur žmonės renkasi tuo tikslu. Tokio vaišnavų centro vienas tikslų yra sudaryti galimybes žmonėms užsiimti atsidavimo tarnyste įvairiausiais būdais, kurių vedantis yra sankirtana yagna – kolektyvinis šventų vardų giedojimas. Toks traukos centras buria žmones ir atsiranda poreikis bhaktų globai, tad visa veikla orientuojama, kad įkvėpti bhaktus, padėti jiems atrasti save ir palaikyti juos sunkią akimirką. Uždavinys sudėtingas, todėl įdomus. Tam reikalingas tiek įsikvėpimas, tiek bhaktų palaikymas.

Taigi, su bhaktų palaikymu, ir mes bandome žengti tuo keliu. Visi pristatomi projektėliai vystyklų etape, tad jiems ypatingai reikalinga globa ir atlaidumas. Pristatymo tikslas – prikviesti savanorių padėjėjų ir pritraukti finansų tam, kad galėtumėme drauge tobulėti. Kartu, tai ir šeimos žmonių pareiga finansiškai ir visaip kaip palaikyti kultūros centrus, kuriuose puoselėjamos dvasinės vertybės, palaikyti juose vykdomus projektus. Dalyvauti tokioje veikloje – sveikos visuomenės kūrimosi pagrindas. Todėl be galo svarbu vaišnavų centre išlaikyti filosofinę liniją, ateinančią iki mūsų per autoritetingą mokytojų-mokinių seką. Kitaip toks centras neneš žmonėms tikros dvasinės naudos, nors ir vadinsis dvasiniu. Ir tokiu atveju surinktos aukos bus investicija į visuomenės moralės griūtį: iš žmonių atimta paskutinė viltis rasti vietą, kurioje jie nebūtų apgaudinėjami, kur būtų tikrai mokomi dvasinio gyvenimo, o ne subtilaus ar net grubaus juslių tenkinimo, prisidengiant dvasiniais įvardinimais.

ISKCON‘as neturi tapti dar vienu juslių tenkinimo tašku – kvailių rojumi. Tokio centro ašis, apie kurią organizuojama jo veikla, yra tyra, nemotyvuota, neturinti filosofinių nukrypimų atsidavimo tarnystė Viešpačiui, siekis to mokytis patiems ir mokyti aplinkinius.

Norėdami įgyvendinti aukščiau minimus tikslus, vykdėme šiuos projektus: sekmadieniais rinkdavomės į Mangalaaratį, klausėme Šrimad Bhagavatam, ėjome į Harinamas, rengėme Namahatas, kvietėme pietauti kartu KVKC, kapstėmės „bhakti darželyje“, gaminome altorių, organizavome šventes, kvietėme svečius, ėmėme globoti bhaktus, platinome Šrilos Prabhupados knygas, įsigijome visokiausio inventoriaus ir pan.

Šių projektėlių vykdyti be jūsų finansinės paramos nebūtume galėję, tad šis veiklos pristatymas kartu ir padėka, ir viltis įkvėpti norą toliau draugauti.

 

Patalpos

Klaipėdos vaišnavų kultūros centre (KVKC) vykdomi žemiau aprašyti projektai. Jiem sėkmingai vykdyti ir vystyti reikalingos ir tinkamos patalpos. Dabartinės patalpos vieniems projektams yra pakankamos, bet kitus labai riboja. Dabartinės patalpos: salė, virtuvė, tualetas kartu su vonia. Nėra gyvenamųjų patalpų, todėl svečių apgyvendinimas kaskart yra didelis galvos skausmas tiek renginį organizuojančiam, tiek centre nakvojantiems svečiams. Kartais tenka nuomoti kambarį viešbutyje, dėl ko smarkiai išauga renginio išlaidos. Apgyvendintas svečias taip pat patiria nepatogumus, nes salėje, kurioje jis apsistoja, dienos metu arba net vakare vyksta kiti KVKC renginiai.
Galimybė bhaktams gyventi ar apsistoti ir tarnauti vaišnavų centre būtų labai didelis privalumas ir palengvinimas. Tai sustiprintų šeimos nuotaiką bendruomenėje ir pačiame centre į kvėptų gyvasties. Tą galėdavome pajausti, kai KVKC apsistodavo grupės bhaktų. Gyvenamos patalpos natūraliai yra jaukesnės, o ir čia gyvenantiems bhaktams atkristų našta dėl gyvenamosios vietos. Tai bhaktams leistų daugiau laiko skirti atsidavimo tarnystei.

Prasado programai (viešajam maitinimui) dabartinės patalpos labai nepritaikytos.
Todėl nuolat ieškome tinkamesnių patalpų ir labai, labai prašome jūsų mums padėti: gal jūs patys, gal jūsų pažįstami, draugai ar giminaičiai turi patys ar žino, kas turi laisvas patalpas. Idealu būtų namas ar namo dalis, tiktų ir kitos paskirties (komercinės, ofiso, kavinės ir pan., kurias būtų galima pritaikyti) patalpos ar tiesiog labai erdvus butas. Gali būti apleistos – sutvarkysime, dalinai įrengtos – įrengsime ir t.t.

Panauda – patalpas sutvarkytume, prižiūrėtume, įkvėptume gyvybės. Bet nuomą taip pat galėtume mokėti. Patalpose būtų vykdoma žemiau aprašyta veikla, kuri ir apsprendžia, kokių patalpų mums reikia.

 

Sekmadienio rytinė

Ašinė programa, skirta iš arčiau susipažinti su sadhana bhakti procesu, mokintis drauge tarnauti. Pati iš savęs įkvepia džiugią tarnystės nuotaiką ir bhaktų veidus papuošia plačios šypsenos.

Mangala arati (mangala – palankus) nuo 5 val. ryto: Prabhupada yra pažadėjęs, kad, jei kasdien giedosime gurvaštakam giesmes brahma muhurtos laiku, vieną dieną pabusime dvasiniame pasaulyje pas Krišną. Na.. ir iki to tai tikrai stebuklinga programa, pritraukianti daug nuoširdžių sielų. Bhaktai, lankantys šią programą aktyviai dalyvauja ir kitoje KVKC veikloje, tad ši rytinė programa tarsi gyvasties versmė mūsų bendrijoje.

Čia mokomės atlikti standartinius šventyklos garbinimo ritualus, puošti altorių, bendradarbiauti, gaminti prasadam, vesti kirtanus, klausome Šrimad Bhagavatam, mokomės ir ją skaityti. Šrimad Bhagavatam skaitymas ir klausymas yra pagrindas mūsų atsidavimo tarnystės kleyje ir garantas, kad mes tęsime šią praktiką ir ateityje.

Kiekvienai sekmadienio ryto programai perkame gėlių už 10–15 eurų. Jomis puošiamas altorius ir veriamos girliandos Prabhupados pašlovinimui bei ŠB lektoriui. Dėka mūsų nuostabių matadžių atsidavimo galime užkabinti girliandą Prabhupadai jau praktiškai kiekvieną sekmadienį.

Pusryčiams ruošiamas prasadam: dalį produktų atsineša bhaktai, o likusius dengiame iš misijos fondo.
Šios programos metu surinktos aukos papildo misijos fondą, kuris pradžioje net vadinosi „rytinių fondu“.

 

Harinamos

Dar viena ypatinga programa, labai stipriai valanti jos dalyvių sąmonę ir aplinką. Praktiškai visi, kurie ilgesnį laiką ėjo į gatvę giedoti švento vardo, gavo stiprybės rimčiau imtis pareigų Krišnos sąmonės misijoje. Pats Viešpats Čaitanya yra šios programos iniciatorius ir palaikytojas iki pat šių dienų, tad norėdami patirti tikrai kažką ypatingo, vos išgirdę gatvėmis einančią Harinamą, nedvejodami prisijunkite.

Klaipėdoje Harinama kartu su Vraja Valabha prabhu vyksta kiekvieną penktadienį jau daugiau kaip trejus metus ir tikrai jaučiamas labai pozytivus poveikis miestelėnų sąmonei. Krišnos sąmonė tampa įprastu miesto reiškiniu, nebekeliančiu baimės ar perdėm didelės nuostabos. Žmonės prisijungia kartu pagiedoti Šventą krišnos vardą.
Taip pat rengiamos ir spontaniškos ar kruopščiau suplanuotos pavienės Harinamos.

Kiekvienas gali prisijungti kartu giedoti ar atlikti kitas tarnystes, kad Harinamos taptų dar gražesnės: reikalingi bhaktai, galintys vesti kirtaną, grojantys karatalais, mridanga, reikalingi knygų platintojai, skrajučių ir prasadam dalintojai. Visiškai laisva tarnystė – pagaminti prasadam, kuris būtų išdalintas Harinamos metu.

Ir vėl, finansinė pagalba čia taip pat labai reikalinga: prasadui gaminti, inventoriui įsigyti (mobilūs garsiakalbiai, vėliavėlės, krepšeliai ir pan.).

 

Namahatos

Grihasthų pareiga yra reguliariai kviesti į svečius bhaktus ir juos vaišinti. Namuose atliekama sankirtana jagna, ko dėka apvaloma būtis, šeimos žmonės ugdosi gerasias savybes ir atsikrato prastųjų. Metų pradžioje šis projektas gražiai startavo ir įgyjome nuostabios patirties, supratimo apie tai, kaip svarbu rinktis bhaktams drauge giedoti šventus vardus. Ši programa pritraukia ir nuoširdžius nuostabius bhaktas.

Namahatos vistik dažniausiai rengiamos vaišnavų centre, todėl vėl opus finansų klausimas. Namahatai surengti reikalinga papuošti altorių (10eur.), pagaminti prasadam (10–30eur., priklausomai nuo svečių skaičiaus).

 

Pietūs (prasadam platinimas)

Jogos tikslas – juslių ir proto suvaldymas – prasideda nuo liežuvio kontrolės. Liežuvis kalba ir ragauja, tad jo suvaldymas natūraliu būdu yra šventų vardų giedojimas/kartojimas ir Krišnos prasadam gerbimas. Bet koks apsivalymo procesas, kada žmogus maitinasi Viešpačiui nepasiūlytu maistu, yra lygus dramblio maudymuisi, kuris tik išsimaudęs iškart puola išsivolioti dulkėse. Praleidus šį svarbų elementą apsivalymo metodai padeda sėkmingai augintis puikybę. Todėl Bhagavat prasadam gerbimas būtinas tiek dvasinio kelio pradžioje, tiek ir žengiant juo toliau.

BG 3.13

 

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo
mucyante sarva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā
ye pacanty ātma-kāraṇāt

 

Viešpaties bhaktams atleidžiamos visos nuodėmės, nes jie valgo paaukotą maistą. O tie, kurie ruošia maistą savo juslių malonumui, iš tiesų minta tiktai nuodėme.

Praktiškai stebuklinga programa, Kali jugoje dažnai vienintelė efektyvi programa pamokslaujant Krišnos sąmonę. Tikrai, pradėjus šią programą vaišnavų centre, jaučiamas akivaizdus pagyvėjimas: ateina nauji, žmonės, esantys labiau įsikvepia, tarnystės nuotaika auga. Šios programos dėka įsikvėpę bhaktai daug entuziastingiau tarnauja ar dalyvauja kitose programose. Tad Krišnos virtuvėje verdamas ne tik nuostabaus skonio maistas, bet „verdama“ ir bhaktų bendruomenė.

Šiuo metu papietauti susirenka 10 – 20 bhaktų ir Krišnos draugų. Porcijos savikaina, neskaičiuojant bhaktų atneštų produktų, siekia 2–3 eurus žmogui. Per mėnesį sunaudojama vandens ir elektros už maždaug 50 eurų ir dar kainuoja dujos, reikalingos švaros palaikymo priemonės ir kitas virtuvės inventorius. Todėl labai skatinama už pietus palikti 5 eur. auką, žinoma, sąmoningai įvertinus savo galimybes, galima aukoti ir mažiau. Pagrindinis šios programos tikslas burti bhaktus draugėn, todėl, svarbiausia, kad ateitumėte kartu pagerbti prasadam.

Labai laukiami bhaktai, norintys pasitarnauti virtuvėje, juk valgyti reikia kasdien ir mūsų planas yra suteikti šią galimybę.

Šiuo metu šiam projektui būtinas papildomas finansinis palaikymas inventoriaus ir produktų įsigyjimui.

 

„Bhakti darželis“

Bet kokios ekonomikos pagrindas yra žemdirbystė. Net šiuolaikinės, nes žemė duoda žaliavą kitoms pramonės šakoms. Krišnos sąmonės judėjime žemdirbystė užima ypatingą vietą. Prabhupada itin skatino gyvenimą kaime – „paprastas gyvenimas, išaukštintas mąstymas“ – nurodant bhaktų bendruomenių, užsiimančių žemdirbyste, kūrimą.
Štai ir mūsų visai nereikšmingas žingsnelis ta linkme – bandymas miestietį bhaktą sutaikyti su žemele.

Turimame žemės sklypelyje siekiama įveisti gėlių, prieskoninių žolių darželį, auginti daržoves, uogas, vaisius, riešutus. Pasirinkta šiaudų mulčo technika, kaip reikalaujanti mažiau pastangų ir nealinanti, o puoselėjanti dirvožemį. Čia vežamos ir maisto atliekos, kurios susikaupia vaišnavų centre. Šiemet mūsų pagrindiniai darbininkai buvo vabaliukai ir kirmėlaitės, bet vistiek rudenį jau galėjome paragauti čia išaugintų bulvių, pupų, moliūgų, skynėme gėles ir plikėme čia išaugintų mėtų arbatą.

Investicijos: reikalinga suremontuoti tvorą, nes čia lankosi briedis, stirnos ir galbūt dvikojai prašalaičiai. Reikia atvežti šiaudų, patiesti kartono, galima nupirkti sodinukų arba jų padovanoti iš savo sodų. Reikalingi darbo instrumentai.

 

Altorius

Projektas „Altorius“, kuriuo siekiama burti bendruomenės narius bendrai meditacijai, meditacijai į bendrą tikslą, bendrą objektą. Prie šio projekto įvairiais būdais kviečiami prisidėti visi neabejingi žmonės, dažniausia tai yra piniginė auka. Paaukojęs žmogus gauna ir prisirišimą prie iškelto tikslo. Šiuo projektu siekiama ir prikviesti Dievybes, kartu tai ir malda, prašymas leisti Jas garbinti, ugdytis tam reikiamas sąvybes, suteikti visų bendruomenės narių meditacijai bendrą kryptį – visa KVKC veikla orientuojasi aplink Šri Šri Gaura Nitai garbinimą. Šiuo metu, galima taip pavadinti, tam liejami pamatai.

Projektas budinamas iš snaudulio. Iš esmės altorius jau pagamintas, o dabar ieškomas meistras, kuris imtūsi altorėlio drožybos. Pagal pirminę idėją drožiniai nebuvo numatyti, todėl, sugalvojus jį dekoruoti drožiniais, projektas užstrigo. Žinoma, piniginis faktorius čia irgi labai svarbus, nes ieškoma pigesnio sprendimo ar mažiau už paslaugą prašančio meistro. Medžio drožyba tikrai nepigus malonumas.

Be medžio darbų dar reikia: atspausdinti ir įrėminti naujus altoriaus paveikslėlius, pagaminti bent keletą keičiamų fonų. Tolesniame etape bus projektuojama ir gaminama spintelė, ant kurios stovės altorius ir kurioje bus laikomos altoriaus garbinimui skirtos priemonės. Todėl labai prašau visų palaiminimų ir maldos, kad projektas vėl pajudėtų, o pats netingėčiau.

 

Šventės

Viešpaties ir atsidavusiųjų džiaugsmui rengiame šventes: kviečiame svečius, kurie skaito paskaitą, veda kirtaną. Per šventes gaminame šventines vaišes. Minime svarbiausias vaišnavų kultūros datas arba švenčiame tiesiog sulaukę ypatingo svečio.

Bazinė šventės išlaidų suvestinė: apmokėjimas lektoriui už kelionę vidutiniškai 30 eurų, kukli padėka jam 20 – 50 eur. ir daugiau, šventinio prasadam gamyba 30 eur. ir daugiau, gėlės altoriaus puošimui, girliandų vėrimui 20 eur. ir daugiau.

Jau įprasta, kad šventei surengti reikalingos išlaidos viršyja renginio metu surinktoms aukoms, todėl reikalingas amortizacinis fondas – aukojimai priimami nuolat ir iš surinkto amortizacinio fondo dengiamos švenčių išlaidos.

Dalyvaujame ir miesto šventėse: Harinama, daliname prasadam, platiname knygas. Pvz., 2017 Jūros šventės metu išdalinome apie 50 litrų prasadam (kičrio ir manų chalavos), Padajatros renginiui bhaktai pagamino didžiulį kalną kokoso rutuliukų.

 

Bhaktų globa

Bhaktų globa yra vienas svarbiausių elementų darnioje bhaktų bendruomenėje/šeimoje. Noras rūpintis, padėti – bundančios Krišnos sąmonės požymis, todėl tai vienas kertinių akmenų mūsų atsidavimo tarnystės kelyje. Juk krišnos sąmonė iš esmės reiškia daugiau duoti negu imti.

Rūpinimasis bhaktais labiausiai reiškia rūpinimąsi jų dvasiniu progresu: šventų vardų giedojimas drauge, Šrimad Bhagavatam klausymasis ir aptarimas, prasadam gaminimas ir platinimas, altoriaus garbinimas, užėmimas kitomis tarnystėmis. Taigi, įkvėpiame savo pavyzdžiu ir sudarome tam sąlygas. O tai jau reiškia labai įvairią veiklą, nes visi turi skirtingus poreikius, yra skirtingoje padėtyje, o mūsų pačių galimybės sąlygotos.

Be tiesioginio rūpinimosi, reikalingas ir palaikymas, kurį galima būtų palaikyti materialiu, bet taip pat labai svarbiu pagalbos rankos ištiesimu sunkią valandą. Bhaktų lankymas ligoninėje, ligos patale, senelių namuose ir pan. Pasirūpinimas mažiau pasiturinčių bhaktų kasdieniais materialiais poreikiais ar patekus į bėdą.

Labai graži tradicija, kai bendruomenė prisideda finansiškai, kad daug tarnaujantys bhaktai galėtų išvykti į šventą Indijos žemę, nuvykti į vaišnavų festivalį ir pan.
Pirmųjų sėjinukų priežiūra šioje dirvoje šiai dienai mums kainuoja daugiau kaip 100 eur. per mėnesį. Tad čia puiki galimybė pasitarnauti labdaringiems žmonėms. Padėti kažkam žengti dvasiniu keliu yra pati geriausia labdara.

 

Kuo tampa pinigai?

Pinigai yra Viešpaties energija, kuri geriausiai panaudojama, kada už juos atliekame atsidavimo tarnystę Aukščiausiajam Dievo Asmeniui. Tiesiogiai arba netiesiogiai, kai finansiškai padedame skleidžiantiems šią visą pasaulį gelbstinčią Viešpaties Čaitanyos misiją.

Šiai dienai daugiausia vykdomi projektai asmeninės iniciatyvos pagrindu.
Jūsų tarnas Amalatma das, +370 670 91109, amalatmadas@gmail.com

Paprasčiausias būdas prisidėti – jūsų laisvanoriška auka.
Mokėjimo paskirtis – nurodykite kuriam projektui skirta auka.
LT357300010026748437
gavėjas Arvydas Žičkus

Read More