Parama

VŠĮ KLAIPĖDOS VAIŠNAVŲ KULTŪROS CENTRAS
į/k 302605798, Sportininkų g. 22-7, 92262 Klaipėda
Bendroji sąskaita: Swedbank
LT457300010127510111

 

Maloniai kviečiame prisijungti prie Klaipėdos Krišnos sąmonės bendruomenės centro plėtros, o visiems prisidėjusiems nuoširdžiai dėkojame už paramą, kurios dėka turime galimybę organizuoti vedinėmis žiniomis pagrįstas paskaitas, kursus, seminarus, šventes, konsultacijas  ir taip tęsti dvasinę švietėjišką veiklą.

Prisidėdami savo aukomis, jūs tiesiogiai dalyvaujate Šrilos Prabhupados misijoje, padėdami skleisti ir populiarinti vedinę kultūrą.

 

Bhagavad-Gitoje (3.10) teigiama:

„Pasaulio kūrimo pradžioje visų būtybių Viešpats sukūrė žmones ir pusdievius su aukų atnašomis Višnu ir palaimino juos tardamas: „Būkite laimingi šia aukos atnaša, nes ji suteiks jums visus trokštamus  dalykus, reikalingus laimingai gyventi ir išsivaduoti.“

Ir  4.30: 

„Visi šie aukotojai, suvokiantys aukos prasmę, apsivalo nuo atoveikio už nuodėmes ir, paragavę aukos vaisių nektaro, pakyla į aukščiausią amžiną aplinką.“

 

Kurkime Lietuvos vaišnavų bendruomenės ateitį drauge!!!

 

 Paramos būdai

Kviečiame tapti nuolatiniais KVKC centro globėjais, kurie stabiliai prisidėtų prie jo veiklos palaikymo fondo kaupimo. Reguliarios įplaukos į šį fondą visiems mums suteiktų platesnes galimybes dvasinei veiklai vystyti: kviesti pamokslautojus iš Lietuvos ir iš užsienio, rengti didesnes, puošnesnes šventes, organizuoti vis patrauklesnes harinamas, dailiau puošti bei atnaujinti altorių, viešinti centro veiklą.

Šiame nesantaikos bei vaidų amžiuje Šrila Prabhupada išskyrė esminę sėkmės formulę – bendradarbiavimą atsidavusiųjų bendruomenėje. Todėl nuolankiai kviečiame visus įsikvėpusius, neabejingus ir norinčius prisidėti kuriant klestinčią darnią Klaipėdos vaišnavų bendruomenės ir viso pasaulio visuomenės dabartį bei ateitį.

Pats patogiausias būdas savo auka prisidėti prie centro veiklos – periodinis banko mokėjimas. Net ir nedidelis paaukojimas, kiekvieną mėnesį įplaukiantis į fondo sąskaitą, turi didelę reikšmę visos bendruomenės projektų įgyvendinimui ir palaikymui. Tai visiškai savanoriška ir niekuo neįpareigojanti tarnystė – bet kuriuo metu jūs galite keisti paramos sumą arba nutraukti paramą.

 Svarbu:
Prašome mokėjimo paskirtyje nurodyti pageidavimą, kokiai veiklai turėtų būti panaudota parama: centro išlaikymui, priemonių įsigyjimui, pamokslavimui, šventėms, altoriaus puošimui ir t.t.

MOKĖJIMO BŪDŲ APRAŠYMAS

PARAMOS TIPAS
MOKĖJIMO APRAŠYMAS
1.
Periodinis banko mokėjimas Mažiausiai rūpesčių keliantį periodinį mokėjimą labai paprasta atlikti naudojantis internetine bankininkyste arba užpildžius periodinio mokėjimo pavedimo formą banko padalinyje: bankas kiekvieną mėnesį automatiškai perves jūsų pasirinktą sumą. Pervedimai yra vykdomi nurodyme nustatytomis dienomis. Jūs bet kada galite pakeisti sutartyje nurodytas periodinio mokėjimo sąlygas arba nutraukti mokėjimus. Periodinis mokėjimas kainuoja mažiau nei pinigų pervedimai, atliekami banko padaliniuose.Šią paslaugą galite užsisakyti: savo banko internetiniame puslapyje. Banko padaliniuose – pateikite asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir periodinių mokėjimų rekvizitus.
2. Tiesioginis banko pavedimas KVKC ir bendruomenės veiklą Jūs galite paremti tiesiog pervesdami savo numatytą sumą.VšĮ “Klaipėdos vaišnavų kultūros centras” į/k 302605798, Sportininkų g. 22-7, 92262 Klaipėda Bendroji sąskaita: Swedbank LT457300010127510111 Tam skirtoje skiltyje būtinai nurodykite paramos „mokėjimo paskirtį“.
3. Parama pervedant2% pajamų mokesčio.Šiuo būdu Jūs galite paremti KVKC centrą neišleisdami nė cento. Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Prašymą gyventojas turi pateikti nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 1d. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.Trumpiau tariant, neprarasdami nė cento galite prisidėti prie centro išlaikymo. Jei niekam neskiriate savo 2% pajamų mokesčio, jis keliauja į valstybės biudžetą.Žemiau nurodyti būdai, kaip galima pateikti savo prašymo formą VMI institucijai.Variantai, kaip pateikti prašymą:A. Formą užpildyti tiesiogiai internetu, prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos EDS per savo elektroninės bankininkystės sistemą. B. Užpildyti popierinę formą ir pateikti VMI

Atsisiųskite FR5021v2 formą; ją atspausdinę galite pradėti pildyti pagal šitą pavyzdį

Užpildę formą, ją galite paštu arba patys pristatyti į VMI būstinę adresu: H. Manto g. 2, LT-92138 Klaipėda

Įprastiems pavedimams atsiskaitomoji sąskaita banke AB Swedbank LT LT457300010127510111, VšĮ “Klaipėdos vaišnavų kultūros centras”, į/k 302605798, Sportininkų g. 22-7, 92262 Klaipėda

4. Centro aukų dėžutė Dažnai besilankantiems KVKC centre pats patogiausias paramos būdas – aukų dėžutė. Taip pat paaukojimus galite perduoti ir asmeniškai renginių organizatoriams.

 

 

KVKC CENTRO KOMUNALINĖS IŠLAIDOS

 Išlaidų rūšis  Vidutinės išlaidos mėnesiui 
 1. Centro patalpų nuomos mokestis ~270 €
 2. Centro komunaliniai mokesčiai  ~120 €

 

Visa parama ir paaukojimai yra griežtai naudojami pagal paskirtį, remiantis religinės bendruomenės įstatais bei vaišnavų dvasinės moralės normomis. Jei paaukojimas nėra tikslinis, atsidavusieji, tarnaujantys šventyklos ir bendruomenės administratoriais, paskirsto lėšas kiek įmanoma racionaliausiu bei reikalingiausiu būdu.

Su Jūsų pagalba Klaipėdos vaišnavų kultūros centras gali sėkmingai gyvuoti.  O čia tarnaujantys atsidavusieji – tarnauti ir tobulėti. Todėl remdami  KVKC centro išlaikymą darote labai svarbų darbą – jūs prisidedate prie A. Č. Bhaktivedanta Swami Prabhupados  misijos klestėjimo.

 

Dėkojame už supratingumą ir pagalbą.

Harė Krišna!